ALKALMAZOTTAK


Pedagógusokalkalmazott

  NAGY ANDREA

 • oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 • közokatási vezető
 • Bliss nyelv tanára
 • funkcionális hangzavarok tanára
 • GMP diagnosztika és terápia
 • minőségfejlesztési ismeretek alkalmazása a közoktatásban
 • mozgókép és médiaismeret oktatása
 • EU-s pályázatíró projektmenedzser
 • EU-s pályázatíró projektmenedzser
 • Corvinus Egyetem, Államigazgatási Főiskolai Kar, Igazgatásszervező
 • A boldogságórák elmélete és módszertana
 • A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyarorlatorientált terápiája
 • A myofunkcionális diszfunkciók diagnosztikája és kezelése
alkalmazott

  KIRÁLY RITA

 • oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • drámafoglalkozás vezető
 • minőségfejlesztés a közoktatásban
 • Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai értékelési szakértő
 • vizsgáló eljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
 • felismerésére és kezelésére
 • a matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)
 • a diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése
 • a diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése


alkalmazott

  ANDRÁSI ISTVÁN

 • oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
 • földrajz szakos általános iskolai tanár
 • közoktatási vezető
 • fogyatékos személyek testkultúrális képzésének, egészségnevelésének,
  testnevelésének és sportjának kiegészítő szakirányú ismeretei

alkalmazott

  BOROS ANIKÓ

 • óvodapedagógus
 • gyógypedagógus-tanulásban akadályozattak pedagógiája szakos tanár

alkalmazott

  DÓRA ANIKÓ

 • történelem-orosz szakos tanár
 • tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai tanára
 • logopédus tanár
 • minőségirányítás
 • vizsgálóeljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
  felismerésére és kezelésére

alkalmazott

  FALUSI MÓNIKA

 • általános iskolai tanító és óvodapedagógus
 • pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • drogprevenció
 • Sindelar-Zsoldos program
 • minőségirányítás
 • fejlesztőpedagógus

alkalmazott

  JUHÁSZ JULIÁNNA

 • óvodapedagógus
 • gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak gyógypedagógia tanára

alkalmazott

  KEREKESNÉ BORSÁNYI TÜNDE

 • konduktor-tanító

alkalmazott

  KOVÁCS EDINA

 • tanító
 • tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai tanára
 • Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai értékelési szakértő
 • vizsgáló eljárás és tréning az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek
 • felismerésére és kezelésére
 • a matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)
 • a diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése
 • számítógép-szerelő, -karbantartó

alkalmazott

  LENDVAI ATTILA SZABOLCSNÉ

 • tanító

alkalmazott

  MOLNÁR GYÖNGYI

 • rajz-földrajz szakos tanár

alkalmazott

  NAGY NIKOLETTA

 • tanító

alkalmazott

  SIPOSNÉ TRENCSÉNYI HAJNALKA

 • óvónő
 • oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 • általános informatikus

alkalmazott

  TÓTH ORSOLYA

 • Oligofrénpedagógia- Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

alkalmazott

  VARGÁNÉ BÍRÓ MÁRIA

 • biológia-földrajz szakos tanár
 • fejlesztőpedagógus
 • szenzomotoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési
 • szempontjai és alkalmazási lehetőségei
 • csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor között
 • számítógép-szerelő, -karbantartó

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak


alkalmazott

  BALÁZS ZSOLTNÉ

 • felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens

alkalmazott

  BALOGHNÉ POLYÁK ERZSÉBET

 • felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
 • számítógép-szerelő, -karbantartó

alkalmazott

  GÖNCZÖL KLÁRA

 • felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens

alkalmazott

  HERNEK ORSOLYA

 • felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
 • számítógép-szerelő, -karbantartó

alkalmazott

  JANDÁCSIK NIKOLETTA

 • gyógypedagógiai segítő munkatárs

alkalmazott

  MÉSZÁROS MARIANNA

 • iskolatikár
 • felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
 • számítógép-szerelő, -karbantartó

alkalmazott

  RÉCSI ISTVÁNNÉ

 • általános ápoló
 • általános asszisztens